ІНКЛЮЗІЯ


В ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ: поетапне впровадження

/Files/images/QMV8MPdC1nboLlTB5nxK.jpg

Інклюзія (відангл.inclusion— включення) - процес збільшення ступеня участі всіх громадян в соціумі і насамперед тих, що мають труднощі у фізичному чи інтелектуальному розвитку; процес реального залучення осіб з особливими потребами до активного суспільного життя.

Особа з особливими освітніми потребами (далі особа з ООП) – це особа, яка має порушення фізичного чи психічного розвитку, у тому числі особа з інвалідністю або інша особа, яка потребує додаткової постійної чи тимчасової підтримки в освітньому процесі з метою забезпечення її права на освіту.

Інклюзивна група ЗДО – це група, у якій разом виховуються і навчаються діти, які мають нормотиповий розлад (здорові діти) і діти з психофізичними порушеннями.

Метою інклюзивної освіти в ЗДО є підведення малюка до вступу в заклад загальної середньої освіти (школи) з максимально скомпенсованими первинними й вторинними порушеннями, достатнім рівнем загальної та психологічної готовності до навчання, бажанням учитися, сформованим умінням висловлювати й підтримувати соціальну комунікацію з однолітками та дорослими, належним ступенем самостійності й адекватною позитивною самооцінкою.

Водночас існує ряд завдань інклюзивного навчання в ЗДО, зокрема:

Ø розвиток потенційних можливостей дітей із порушенням фізичного, інтелектуального розвитку в спільній діяльності зі здоровими однолітками;

Ø організація психолого – педагогічного супроводу дітей з ООП в ЗДО;

Ø реалізація корекційно – розвиткового навчання, спрямованого на виправлення або послаблення наявних у дітей фізичних і/або психічних порушень, які заважають їхньому успішному навчанню й розвитку;

Ø створення адаптивно-освітнього простору, який задовольнить освітні потреби дитини з порушенням фізичного, інтелектуального розвитку;

Ø формування життєво важливого досвіду та цілеспрямованого розвитку когнітивних, мовленнєвих, моторних, соціальних функцій у дітей, які дадуть змогу знизити залежність дитини від сторонньої допомоги та підвищити соціальну адаптацію;

Ø формування в суспільстві позитивного ставлення до дітей з особливими потребами;

Ø надання консультативної допомоги сім'ям, які виховують дітей з ООП, напрацювання оптимальних варіантів сімейного виховання.

Основою для запровадження інклюзивної освіти в ЗДО є низка державних НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ:

- Наказ МОН від 06.02.2015 р.№ 104/52 "Про затвердження Порядку комплектування інклюзивних груп у ДНЗ"

- Лист МОН України від 13.11.2018 р. № 1/9-691 «Щодо організації діяльності інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах»

- Лист МОН України від 26.06.2019 р. № 1/9-409 «Щодо організації інклюзивного навчання у закладах освіти у 2019/2020 н.р.».

- Постанова КМУ від 10.04.2019 року № 530 «Про затвердження Порядку організації діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти».

- Наказ МОН України від 08.06.2018 року № 609 «Про затвердження Примірного положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти»

- Наказ МОНУ від 04.11.2010 № 1055 «Типовi штатнi нормативи дошкiльних навчальних закладів» зі змінами від 20.05.2016 № 544 (1асистент на групу, навантаження 36 год.) ;

Пакет документів для відкриття інклюзивної групи

Організація інклюзивного навчання передбачає певну процедуру та оформлення ряду документів, а саме:

1. Заява батьків на організацію інклюзивної групи

2. Копія свідоцтва про народження дитини.

3. Медична довідка від лікаря-педіатра із зазначенням того, що вона здорова і може відвідувати ЗДО

4. Карта профілактичних щеплень(форма № 063/о)

5. Висновок ІРЦ про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини;

6. За наявності інвалідності подається копія медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років

7. Копія індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю (за наявності).

8. Клопотання завідувача «Про відкриття інклюзивної групи» (подається на ім'я начальника відділу освіти ), а також повний перелік вище сказаних документів на дитину з ООП.

9. Наказ відділу освіти «Про організацію діяльності інклюзивної групи в закладі дошкільної освіти району»

10. Наказ по ЗДО «Про організацію діяльності інклюзивної групи в закладі дошкільної освіти»

11. Наказ «Про створення команди команди психолого – педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами в ДНЗ»

12. Наказ «Про організацію корекційно-розвиткових послуг в ЗДО»

13. Додаткова угода з батьками на психолого-педагогічний супровід дитини з ООП.

Корекційно-розвиткові програми для дітей з ООП

Корекційно - розвиткову програму визначають фахівці інклюзивно-ресурсного центру після проведення комплексного психолого-педагогічного вивчення на підставі, якого Командою супроводу у закладі розробляється ІНДИВІДУАЛЬНА ПРОГРАМА РОЗВИТКУ (ІПР) .

Ø «Віконечко» - програма розвитку дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку від 3 до 7 років (від 12.04.13 №1/11-6943);

Ø «Розквіт» - комплексна програма розвитку дітей дошкільного віку з аутизмом (від 04.04.2013 № 1/11-6544);

Ø Програма розвитку дітей дошкільного віку з порушеннями опорно – рухового апарату (від 05.12.2012 №1/11-18795);

Ø Програма розвитку глухих дітей дошкільного віку (№ 1/11-11626 від 17.07.2013);

Ø «Стежки у світ» - програма розвитку дітей дошкільного віку зі зниженим слухом (від 12.04.2013 №1/11-6942);

Ø Програма розвитку дошкільного віку зі спектром аутистичних порушень ( від 11.09.2013 № 1/11-13887);

Ø Програма розвитку дітей дошкільного віку з розумовою відсталістю (від 12.04.2013 № 1/11-6940);

Ø Методичний посібник з музикотерапії для дітей дошкільного віку зі складними порушеннями психофізичного розвитку (лист №1/11-6939 від 12.04.2013).

Документація вихователя – методиста

В разі призначення вихователя – методиста відповідальним за організацію інклюзивного навчання, педагог повинен упорядкувати ряд документів.

1. Наказ, в якому йдеться про призначення вихователя – методиста відповідальним за організацію та стан інклюзивного навчання;

2. Копії наказів, які стосуються вихованців з ООП;

3. Копії висновків про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини;

4. Копії заяв батьків (відкриття групи);

5. Копії висновків ЛКК або посвідчень особи з інвалідністю та індивідуальних програм реабілітації (за наявності);

6. Положення про Команду супроводу дитини з особливими освітніми потребами ЗДО;

7. Нормативні документи з питань інклюзивного навчання в ЗДО;

8. Графік засідань Команди супроводу ;

9. Протоколи засідань Команди супроводу. (Засідання команди супроводу проводиться не менше трьох разів протягом навчального року).

Документація асистента вихователя

Керівник закладу визначає обов'язковий склад документів асистента вихователя та вносить його до номенклатури справ закладу

1. Посадові обов’язки асистента вихователя

2. Програма навчання, рекомендована ІРЦ

(Програми можна скачати за посиланням: https://mon.gov.ua/ua/osvita/doshkilna-osvita/programi-rozvitku-ditej

3. Індивідуальна програма розвитку (Примірний зразок індивідуальної програми розвитку подано у додатку 2 до листа МОН від 13.11.2018 року №1/9-691)

4. Графік роботи асистента (педагогічне навантаження асистента вихователя в інклюзивній групі – 36 год. на тиждень

5. Розклад занять із зазначенням корекційно-розвиткових занять;

6. Календарний план / щоденник спостережень;

7. Портфоліо дитини (Портфоліо - це систематичний збір робіт дитини, що проводять з метою відображення зусиль дитини, її прогресу й освітніх досягнень, переваг та потреб за певний період. Оформляється у довільній формі.)

8. Книга взаємодії фахівців з батьками дітей з особливими освітніми потребами

Документація практичного психолога

1. Програма адаптована або розроблена / календарно – тематичний план;

2. Журнал корекційно-розвиткових послуг

3. Протоколи діагностики;

Документація учителя - логопеда

1. Програма адаптована або розроблена / календарно – тематичний план;

2. Журнал корекційно-розвиткових послуг

3. Мовленнєва картка.

4. Індивідуальна картка.

5. Записи у журналах.

Документація вихователя

1. Внести зміни у посадові обов’язки вихователів інклюзивних груп.

2. Перспективний план роботи, в якому визначається окреме завдання для дитини з ООП (в разі потреби).

3. Календарний план роботи, в якому спеціальною відміткою окреслюються конкретні завдання для дитини з ООП.

ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНІ ЦЕНТРИ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Назва Адреса Контакти Директор
1 Каховський міський інклюзивно-ресурсний центр Каховської міської ради м. Каховка, вул. К. Маркса, 99 0553620440 055341495 Inkluziv.kakhovka@ukr.net Атаманюк Ольга Андріївна
2 Комунальна установа “Інклюзивно-ресурсний центр” Новокаховської міської ради м. Нова Каховка, вул. Історична, 5 0502661109 nkirc@i.ua Скрипнікова Марина Анастаєівна
3 Комунальна установа "Інклюзивно-ресурсний центр" Бериславської районної ради Бериславський р-н, м. Берислав, вул. Шкільна, 49 0554675500 kuirc@ukr.net Стародубець Світлана Миколаївна
4 Комунальна організація (установа, заклад) "Інклюзивно-ресурсний центр" Голопристанської районної ради Херсонської області Голопристанський р-н, с. Нова Збур'ївка, вул. Центральна, 147 0669467527 Inkluzia18@gmail.com Кравченко Діана Анатоліївна
5 Комунальна установа "Інклюзивно-ресурсний центр" Олешківської районної ради Херсонської області 0509964897 0554221942 Irc_oleshki@ukr.net В. о. Басюк Надія Олександрівна
6 Комунальна установа "Інклюзивно-ресурсний центр" Новотроїцької районної ради Херсонської області Новотроїцький р-н, смт Новотроїцьке, вул. Гоголя, 28 0505302497 Irc_novotroitsk@ukr.net В. о. Срещенко Людмила Анатоліївна
7 Комунальна установа “Херсонський інклюзивно-ресурсний центр” Херсонської міської ради м. Херсон, вул. Я. Мудрого, 4 0991974717 kyhirc@ukr.net Степанова Владислава Володимирівна
8 Комунальна установа "Інклюзивно-ресурсний центр" Скадовської районної ради Херсонської області Скадовський р-н, м. Скадовськ, вул. Серпівська, 4 0553753106 0553752170 ku-irc@ukr.net В. о. Котова Любов Іванівна
Кiлькiсть переглядiв: 2618

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.